Senin, 18 Februari 2013

CONOTH RANTAMAN ADICARA WIWAHA BOYONG TEMANTEN

ADICARA WIWAHA BOYONG TEMANTEN Bgs. Bagong Bin Paidul Rr. Ayu Tenan Binti Paidi 1. 09.30 Para among tamu lan paraga sampun siap wonten ged... thumbnail 1 summary
ADICARA WIWAHA BOYONG TEMANTEN

Bgs. Bagong
Bin Paidul

Rr. Ayu Tenan
Binti Paidi

1. 09.30
Para among tamu lan paraga sampun siap wonten gedung
Para tamu sampuh sami rawuh
Persiapan temantening dalem xxxxxx

2. 90.45
Protocol maos aken reroncening adidara
Manten sarimbit lan tiyang sepah bidal dateng gedung nitih andong dipun pandegani juru rias (dipun pandu saking pemuda/pengawal)

3. 10.00
Rombongan manten dumugi gedungkalajengaken upocara serah tinampen.
Atur pasrah bp. Paijo kaampingan Bp. Bedjo lan Bp. Paimin

4. Saksampunipun pasrah tinampi temanten sarimbit kaaturan toyo weningdening kang rayi Shinta Nurmawati.
Ngunjukipun dipun Bantu romo lan ibu Paikem

5. Sak cekapipun ngunjuk toyo wening temanten sarimbit harso lumebet gedung pahargyan tumuju wasana wisuda, kanti urut urtuan lampah
Temanten sarimbit
Romo lan ibu Paidi
Romo lan ibu Paidul
Waginem lan Wagino
Rombongan besan

6. Lampahing temanten manjing wasana pahargyan kanti gending……..
Adicara sungkeman (dipun pandegani juru rias)
Sungkem room lan ibu Paidi
Sungkem room lan ibu Paidul

7. Pambuka saking Protokol kanti waosan Basmallah

8. Waosan kitab suci Al Qur’an kasariro bp. Wahyudin

9. Atur pambagya ingkan hamengku karsa Bp. Paidi  Kasaliro Bp. Panjul kaampingan paimo lan Safrudin Likman

10. Pengaosan lan Do’a kasariro Bp. Lik No. Saking Karanganyar

11. Paripurno
Temanten sarimbit kabedol Bp/Ibu Ponidi tunuju Sangajenging konten gedung pahargyan saperlu nyuwun Do’a pangestu .
 

Tidak ada komentar

Poskan Komentar